مواردی که باید در طراحی پرایمر اجتناب کرد

تانک الکتروفورز افقی - real time pcr - gel documentation - جداسازی و تشخیص dna - رنگ dna - ترانسلومیناتور UV - ترانسلومیناتور - geldoc - الکتروفورز افقی - ژل داکیومنت - ریل تایم -

مواردی که در هنگام طراحی پرایمر باید از آنه ا اجتناب کرد در ادامه توضیح داده خواهند شد. عدم رعایت این موارد کارایی و اختصاصیت پرایمر طراحی شده را بشدت کاهش می­ دهند. این موارد... ادامه مطلب

رفع اشکالات الکتروفورز SDS PAGE (الکتروفورز پروتئین)

تانک الکتروفورز افقی - تانک الکتروفورز عمودی - منبع تغذیه - جداسازی و تشخیص پروتئین - جداسازی و تشخیص dna -

رفع اشکالات الکتروفورز

در ذیل مشکلات روتین و معمول که برای الکتروفورز PAGE پیش می­ آید را به همراه دلیل مشکل و روش حل آن ارایه شده... ادامه مطلب

تکنیک الکتروفورز آگارز

تانک الکتروفورز افقی - real time pcr - منبع تغذیه - جداسازی و تشخیص dna - رنگ dna -

ژل الکتروفورز آگارز ( افقی)

الکتروفورز ژل آگارز معمولا برای جداسازی قطعات DNA و RNA استفاده می­ شود. اساس جداسازی برای الکتروفورز حرکت یک مولکول باردار در یک محیط تحت یک میدان الکتریکی است، که مطابق فرمول زیر مولکول­ها حرکت... ادامه مطلب

ریل تایم الکتروفورز

تانک الکتروفورز افقی - جداسازی و تشخیص dna - ریل تایم -

الکتروفورز آگارز نوعی از ژل الکتروفورز است که در زمينه های بيوشيمی ، ژنتيک و ديگر زير گروه های علوم سلولی و مولکولی جهت جداسازی انواع توالی ادامه مطلب

رنگ DNA

تانک الکتروفورز افقی - جداسازی و تشخیص dna - رنگ dna - منبع تغذیه الکتروفورز -

رنگ DNA تولید دنا ژن تجهیز , بمدت یکسال قابلیت نگهداری در دمای یخچال ( 4 درجه سانتی گراد) را... ادامه مطلب

ترموبلاک

hot and cool block - جداسازی و تشخیص dna -

دستگاه ترموبلاك (انکوباتور حمام خشک) نوع... ادامه مطلب

ژل کست

تانک الکتروفورز افقی - جداسازی و تشخیص dna -

سیستم ژل کستینگ جهت سهولت در فرایند تهیه ژل آگارز به عنوان دستگاه کمکی ادامه مطلب