وبلاگ دنا ژن تجهـیز

رنگ DNA

تانک الکتروفورز افقی - جداسازی و تشخیص dna - رنگ dna - منبع تغذیه الکتروفورز -

رنگ DNA تولید دنا ژن تجهیز , بمدت یکسال قابلیت نگهداری در دمای یخچال ( 4 درجه سانتی گراد) را دارد.

این رنگ را به صورت افزودنی به ژل استفاده می کنند و غلظت آن 20000X می باشد. بدین معنا که به هر ژل 20 CC به مقدار 1 میکرولیتر از آن قبل از ژله ای شدن آگارز مذاب افزوده می شود. با میکس نمودن آن به آرامی رنگ در کل محلول یکنواخت توزیع می شود.

کیفیت بالای رنگ آمیزی و قیمت پایین رنگ DNA تولید دنا ژن تجهیز سبب شده که از آن بعنوان گزینه ای بسیار عالی جهت استفاده مولکولی در آزمایشگاه ها استفاده شود.

رنگ DeNA Gel Stain دارای دو excitation peak در محدوده UV و نور آبی میباشد به گونه ای که با کلیه ی دستگاه های ژل داکیومنت و ترانسلومیناتور موجود در بازار بخوبی جواب می دهد.

همچنین بررسی های Mutagenicity بعمل آمده در آزمون Ames حاکی از سالم بودن آن می باشد.
اما همانطور که می دانید کلیه رنگهای DNA به دلیل چسبیدن و intercalate قابلیت ایجاد خطر برای سلامتی user را دارند.
رنگ DNA قبل از هر بار استفاده باید میکس شود تا محتویات رنگ بصورت یکنواخت در کل محلول توزیع شود.