وبلاگ دنا ژن تجهـیز

تفاوت تکنیک PCR و ریل تایم PCR

ترموسایکلر ایرانی - دستگاه PCR ساخت ایران - خرید PCR ایرانی - تکنیک PCR - دستگاه ریل تایم - ریل تایم ترموسایکلر - ریل تایم PCR - گرادیان ترموسایکلر - گرادیان PCR - دستگاه گرادیان ترموسایکلر - دستگاه ترموسایکلر - دستگاه PCR - ترموسایکلر - جداسازی و تشخیص dna -

تکنیک PCR با ریل تایم PCR چه تفاوتی دارد؟

جهت بررسی تفاوت دو تکنیک PCR با ریل تایم PCR لازم است ابتدا یک مقدمه کوتاه راجع به اساس این دو تکنیک آورده شود و نهایتا به مقایسه هر دو تکنیک پرداخته شود.اساسا دو تکنیک PCR و ریل تایم PCR (QPCR) دارای یک مکانیسم پایه تکثیر DNA هستند ولی تفاوتهایی در این دو تکنیک وجود دارد که آنها را نسبت به هم بسیار متمایز نموده است.

تکنیک PCR یک روش بر پایه سیکل های دمایی است که در دستگاه ترموسایکلر انجامی می شود. این تکنیک قابلیت انجام در هر سه حالت ترموسایکلر ، گرادیان ترموسایکلر و ریل تایم ترموسایکلر را دارد. در تکنیک PCR محصول اولیه طی سیکل های دمایی به صورت تصاعدی تکثیر می شود و نهایتا به مقدار حدودی 1 بیلیون برابر اولیه می رسد که لازم است در یک فرایند ژل الکتروفورزی در سیستم الکتروفورز افقی بعدا به جداسازی و تشخیص آن با استفاده از رنگ DNA و تصویربرداری با ژل داکیومنت پرداخته شود.

undefined

روش تکثیر در PCR

تکنیک ریل تایم PCR نیز بر اساس همان مکانیسم تکثیر طی سیکل های دمایی صورت می گیرد که دیگر نیازی نیست در یک مرحله جداگانه به بررسی اتفاقات رخ داده شده پرداخت. این تکنیک تنها در دستگاه ریل تایم ترموسایکلر (یا دستگاه ریل تایم PCR) قابلیت انجام دارد و امکان انجام در دو مدل ترموسایکلر دیگر (ترموسایکلر معمولی و گرادیان ترموسایکلر) را ندارد.

undefined

تکنیک ریل تایم PCR در حضور پروب

اساسی ترین تفاوت بین دو تکنیک PCR و ریل تایم PCR این است که PCR معمولی یک تکنیک کیفی جهت بررسی وجود یا عدم وجود باند DNA مد نظر است اما تکنیک ریل تایم PCR یک تکنیک پیشرفته تر است که علاوه بر امکان تشخیص وجود یا عدم وجود باند DNA می تواند به بررسی کمی مقدار DNA نیز بپردازد.

به جهت بررسی RNA ، این مولکول نیز مانند DNA می تواند از طریق تکنیک PCR و ریل تایم PCR تکثیر شود و به بررسی آن پرداخت.

در هر دو مدل PCR و QPCRسه مرحله Annealing, extension, denaturation وجود دارد که منجر به تکثیر باندهای DNA می شود.

تفاوت های دو تکنیک PCR

نام دیگر تکنیک PCR ، تکنیک End point PCR می باشد چرا که نهایتا در انتهای کل واکنش به بررسی فرایند تکثیر با استفاده از ژل الکتروفورز پرداخته می شود. اما در مقابل در دستگاه ریل تایم PCR پس از انتهای هر سیکل می توان میزان DNA تکثیر یافته و تغییرات اتفاق افتاده را رصد نمود.

تکنیک PCR به صورت کیفی نتایج را گزارش می کند اما در تکنیک QPCR می توان نتایج را به هر دو صورت کمی و کیفی بررسی نمود.

رنگ های مورد استفاده در تکنیک PCR مواد فلورسنس دارای قابلیت تشخیص تنها یک مولکول هدف به تنهایی هستند، اما رنگ های مورد استفاده در تکنیک ریل تایم PCR می تواند علاوه بر قابلیت تشخیص یک نوع مولکول به تشخیص همزمان چندین مولکول هدف (استفاده از پروب) بپردازد.

تکنیک PCR مدت زمان بیشتری جهت تشخیص نهایی لازم دارد.

نتیجه گیری

هر دو مدل PCR تفاوت ها و شباهت های زیادی با هم دارند که باعث شده خیلی وقت ها بتوان یک هدف را با هردو مدل تشخیص داد و در بعضی موارد تنها با استفاده از QPCR به تشخیص نهایی پرداخت. با توجه به بالا بودن قیمت ریل تایم PCR تا جایی که امکان دارد کاربر از PCR معمولی استفاده می کند و در موارد دارای محدودیت تکنیکی حتما لازم است از QPCR استفاده کند.